Personvernerklæring for Internett

Personvernerklæring for Internett

Gyldig fra: 1. august 2008

Sist oppdatert: 20. november 2014

Formålet med denne personvernerklæringen

Dette nettstedet (“convatec.no”) eies og driftes av Convatec Inc. på vegne av ConvaTec-konsernet som også omfatter ConvaTec Healthcare D.S.a.r.l (og alle dets direkte og indirekte datterselskaper), Unomedical a/s (og alle dets direkte og indirekte datterselskaper), Boston Medical Device Inc. (og alle dets direkte og indirekte datterselskaper) og Amcare Limited (og alle dets direkte og indirekte datterselskaper), heretter kalt “Vi”. Denne personvernerklæringen for Internett gjelder for alle våre nettsteder, men noen nettsteder kan kreve ytterligere eller andre opplysningsplikter. Hvis dette er tilfelle vil vi gi informasjon om ytterligere personvernerklæringer som gjelder for den informasjonen som samles inn. Du anbefales å gå gjennom personvernerklæringen for det aktuelle nettstedet du besøker.

Vi respekterer personvernet til de som besøker dette nettstedet og forstår at informasjonen om deg, din helse og din helsepleie er sensitiv. Bortsett fra slik det framgår av dette nettstedets personvernerklæring for Internett, verken selger vi, leier vi ut eller gir vi bort personlig identifiserbar informasjon til noen tredjepart som ikke har tilknytning uten din tillatelse. Vi har utviklet denne personvernerklæringen for Internett for å gi deg informasjon om vår praksis med tanke på innsamling, bruk og opplysningsplikt knyttet til informasjon som du måtte oppgi når du besøker nettstedet.

Vi oppfordrer deg til å lese denne personvernerklæringen for Internett før du bruker nettstedet eller oppgir informasjon. Ved å bruke dette nettstedet tilkjennegir du at du forstår og samtykker i vilkårene i denne personvernerklæringen for Internett.

Informasjon som oppgis frivillig av brukerne

Du kan besøke store deler av nettstedet uten å fortelle oss hvem du er eller å gi oss annen personlig identifiserbar informasjon; men vi samler likevel inn to typer informasjon fra deg: (A) Personlig identifiserbar informasjon og (B) Ikke-personlig identifiserbar informasjon.  Ved å oppgi slik informasjon til nettstedet forstår og samtykker du i at det ikke er opprettet noe forhold mellom oss og deg, og vi har ingen forpliktelser av noen art med tanke på denne informasjonen utover det som framgår av dette dokumentet.

A.     Personlig identifiserbar informasjon

“Personlig identifiserbar informasjon” er informasjon som identifiserer deg personlig, slike som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse eller navnet på bedriften. Vi samler inn og lagrer personlig identifiserbar informasjon som du har oppgitt til oss. Her er eksempler på måter som brukes når vi samler inn din personlig identifiserbare informasjon:

 • Vi kan samle inn din e-postadresse, for- og etternavn, telefonnummer, postadresse, medisinske historie og fakturainformasjon hvis du registrerer deg på nettstedet eller kjøper et av våre produkter;
 • Vi kan samle inn ditt for- og etternavn og e-postadresse eller telefonnummer hvis du kontakter oss med et spørsmål;
 • Vi kan samle inn for- og etternavn, fødselsdato og e-postadresse hvis du velger å delta i en konkurranse eller lotteri; og
 • •Vi kan samle inn navn og e-postadresse når vi ber deg om å svare på en nettbasert spørreundersøkelse eller når du ber om å få tilsendt nyhetsbrev.

Listen over er eksempler på måter som personlig identifiserbar informasjon kan samles inn av oss. Av og til kan vi samle inn personlig identifiserbar informasjon fra deg på andre måter enn de som er beskrevet over. Hvis du ikke vil at vi skal samle inn personlig identifiserbar informasjon om deg ber vi deg om ikke å oppgi slik informasjon til oss. Vi ønsker å la deg vite hvordan vil vil bruke slik informasjon før vi samler den inn fra deg; hvis du forteller oss at du ikke vil at vi skal bruke denne informasjonen til å ta ytterligere kontakt med deg utover det å oppfylle dine forespørsler vil vi respektere dine ønsker. Vi registrerer dine produktinteresser og de kjøpene du foretar på nettet og på telefon.

B. Ikke-personlig identifiserbar informasjon

“Ikke-personlig identifiserbar informasjon” identifiserer ikke deg personlig. For eksempel kan vi gjennomføre en undersøkelse av våre brukeres demografi, interesser og atferd basert på den informasjonen du har oppgitt til oss fra loggfilene på våre servere eller fra undersøkelser. Vi gjør dette for å kunne forstå og betjene deg på en bedre måte. Disse dataene settes sammen og analyseres på et aggregert grunnlag. Du kan stille inn de fleste nettleserne slik at de varsler deg hvis du mottar en cookie/informasjonskapsel, eller du kan velge å blokkere cookies/informasjonskapsler i nettleseren. Men hvis innstillingene blokkerer cookies/informasjonskapsler og sporing vil du kanskje ikke kunne ta del i de personliggjorte funksjonene som andre brukere av nettstedet nyter godt av.

Vi kan også samle inn ikke-personlig identifiserbar informasjon fra deg for å tilpasse din opplevelse, oppfylle dine ønsker om informasjon og forbedre våre tjenester. Vi kan gi slik ikke-personlig identifiserbar informasjon til tredjeparter. For eksempel kan vi informere tredje parter om antall brukere av vårt nettsted og om de aktivitetene de utfører mens de er på nettstedet. Vi kan også gi betrodde partnere slik informasjon om våre brukere og besøkende.

Vi vil ikke behandle noe informasjon som du måtte oppgi til oss som ikke er personlig identifiserbar informasjon slik som spørsmål, kommentarer, ideer eller forslag, på en fortrolig måte. Du bør være klar over at vi er fri til å avsløre slik informasjon gjennom ethvert medium og bruke til ethvert formål etter eget skjønn. Hvis du ikke vil at vi skal samle inn personlig ikke-identifiserbar informasjon om deg ber vi deg om ikke å oppgi slik informasjon til oss.

Bruk og avsløring av personlig identifiserbare informasjon som du oppgir frivillig

 • Vi kan komme til å dele eller opplyse om personlig identifiserbare informasjon i følgende tilfeller:
 • Vi kan bruke personlig identifiserbar informasjon om deg for å ta kontakt med deg om produkter eller tjenester som vi tror kan ha interesse for deg;
 • For å levere tjenester som informasjon eller nyhetsbrev, eller for å gjennomføre en transaksjon som du har bedt om;
 • Vi kan også bruke personlig identifiserbar informasjon til å sende deg nyhetsbrev, hvis du har bedt om å motta slike;
 • For å kontakte deg som svar på påmeldingsskjema som Kontakt oss;
 • Å varsle deg om spesialtilbud, oppdatert informasjon og andre nye produkter fra oss eller for å sende markedsføringsmateriell til deg;
 • Til ikke tilknyttede tredjeparts tjenesteleverandører, agenter eller uavhengige leverandører som hjelper oss med å vedlikeholde nettstedet og som yter administrative tjenester til oss (inkludert, men ikke begrenset til ordrebehandling og -levering, yte kundeservice, vedlikeholde og analysere data, sending av kundekommunikasjon på våre vegne og innsamling av påmeldinger, valg av vinnere og levering av premier i konkurranser, lotterier og andre markedskampanjer);
 • For å sikre at nettstedet er relevant for dine behov;
 • Å hjelpe oss med å skape og publisere innhold som er relevant for deg;
 • Å varsle deg om vesentlige endringer i denne personvernerklæringen for Internett eller vilkårene for bruk, hvis dette skulle være nødvendig;
 • Å samsvare med lovgivningen eller i god tro mene at slikt tiltak er nødvendig for å etterleve lovens krav eller oppfylle kravene i rettslige prosesser som måtte forkynnes for oss, beskytte og forsvare våre rettigheter eller eiendom eller å handle i nødverge for å beskytte den personlige sikkerheten til sluttbrukerne;
 • Til tredjeparter som en del av reorganiseringsprosesser i konsernet inkludert, men ikke begrenset til, fusjoner, oppkjøp eller salg av betydelige deler av våre aktiva;
 • Å spore og analysere ikke-identifiserende og aggregert bruk og volumstatistisk informasjon fra våre besøkende og kunder og gi slik informasjon til tredje parter; og
 • Å håndtere enhver fysisk eller annen type trussel som framsettes mot deg eller andre, for å beskytte eiendom eller for å forsvare eller hevde juridiske rettigheter.

Bortsett fra slik det er beskrevet i denne personvernerklæringen for Internett eller på det tidspunktet vi ber om informasjonen vil vi verken bruke, dele eller på annen måte avsløre din personlige informasjon overfor noen tredje parter. I tillegg kan din personlig identifiserbare informasjon, slik det framgår av avsnittet Overføring av kontroll-avsnittet, deles med eksisterende eller potensielle parter med tanke på en påtenkt transaksjon der vi beslutter å reorganisere eller selge hele eller deler av en virksomhet eller et virksomhetsområde, uten å innhente ditt samtykke eller uten å gi deg nærmere melding om dette til deg. Under slike omstendigheter vil vi søke skriftlig forsikring om at personlig identifiserbar informasjon som er sendt inn gjennom nettstedet vil bli beskyttet på en korrekt måte.

Hvis du oppgir personlig identifiserbar informasjon til oss samtykker du i at vi kan ta kontakt med deg på flere måter, så som brevpost, telefon eller e-post for å gi deg informasjon som vi tror kan være av interesse for deg. På grunn av den internasjonale strukturen i ConvaTec-konsernet kan vi komme til å dele informasjon med selskaper i ConvaTec-konsernet som er lokalisert i land utenfor EØS-området (inkludert USA). Hvis du ikke ønsker at din personlig identifiserbare informasjon skal overføres på denne måten ber vi deg om ikke å oppgi slik informasjon til oss på nettstedet. Du har alltid valget om ikke å motta markedføringsinformasjon eller oppringinger. For instruksjoner om hvordan du kan velge bort dette bes du se avsnittet som heter “Oppdatering og korrigering av personlig identifiserbar informasjon”.

Bruk og avsløring av ikke-personlig identifiserbar informasjon

Ikke-personlig identifiserbar informasjon kan brukes slik det er beskrevet over eller på andre måter slik det måtte være tillatt av gjeldende lover, inkludert kombinering av ikke-personlige identifiserbar informasjon med personlig identifiserbar informasjon.

Tilgang til, oppdatering og korrigering av personlig identifiserbar informasjon

Du kan kontakte oss for å oppdatere eller korrigere mye av din personlig identifiserbare informasjon som du oppgir til oss gjennom nettstedet med unntak for den begrensede informasjonen som er beskrevet under i Lovkrav-avsnittet eller å velge bort oppføringen i våre mailing-lister og andre tjenester som du måtte ha bedt om. For å gjøre det kan du kontakte oss på 800 30995 og be om å få snakke med Kundeservice.

Sikkerhet

Din personlig identifiserbare informasjon vil bli lagret i ConvaTecs databaser eller i databaser som vedlikeholdes av våre tjenesteleverandører. Mange av disse databasene er lagret på servere som er plassert utenfor EØS-området (inkludert USA).

Vi har satt i verk alle rimelige forholdsregler for å beskytte din personlig identifiserbare informasjon som er samlet inn via dette nettstedet og brukes i samsvar med denne personvernerklæringen for Internett. Vi har satt i verk fysiske, elektroniske, kontraktsmessige og styringsmessige forholdsregler for å beskytte sikkerheten og personvernet knyttet til dine personopplysninger.

Når du legger inn personopplysninger på nettstedet bruker vi Secure Socket Layer (SSL)-teknologi for å beskytte opplysningene når de blir overført til oss. For å sikre at du går inn på vår sikre server før du sender inn personlig økonomisk informasjon bes du se nederst i venstre hjørne på nettleseren din. Hvis du ser en hel nøkkel eller en lukket lås (avhengig av hva slags nettleser du bruker) så er SSL aktiv. For å dobbelsjekke sikkerheten kan du se på URL- eller Lokasjonslinjen på nettleseren din. Hvis du har kommet inn på en sikker server skal de første bokstavene i adressen på denne linjen endre seg fra “http” til “https”.

I tillegg til de tekniske sikkerhetsforholdsreglene benytter vi også fysiske kontroller og prosedyrer for å sikre din personlig identifiserbare informasjon. Likevel kan vi ikke garantere at den er helt sikker fra personer som måtte prøve å unngå våre sikkerhetstiltak eller avskjære overføringen over Internett.

Slik bruker vi cookies/informasjonskapsler og liknende teknologi

A. Bruk av cookies/informasjonskapsler

Vi kan lagre informasjon på PC-en din ved hjelp av en teknikk nettleseren din støtter som kalles “cookies” eller informasjonskapsler. Disse cookies/informasjonskapslene brukes for en rekke formål, inkludert, men ikke begrenset til: å hjelpe deg med innloggingen (det vil si huske brukernavnet ditt hvis du registrerer deg eller logger deg inn); huske på noen av dine brukertilpasningspreferanser; hjelpe oss med å forstå hvordan folk bruker nettstedet vårt og bidra til å forbedre nettstedet. I noen tilfeller vil denne informasjonen hjelpe oss med å skreddersy innholdet for dine interesser eller hjelpe oss med å unngå å spørre deg om den samme informasjonen når du besøker nettstedet på nytt. Cookies/informasjonskapslene som stilles inn av vårt nettsted brukes bare av vårt nettsted. For å deaktivere eller begrense bruken av cookies/informasjonskapsler kan du se alternativene som din nettleser inneholder. Hvis du gjør det kan det hende at noen sider på nettstedet ikke lenger vil fungere korrekt. For mer informasjon om cookies/informasjonskapsler kan du klikke på lenken til våre retningslinjer for Cookies/informasjonskapsler.

B. Web-signaler

Et web-signal er et klart GIF (Graphic Interchange Format) bilde eller piksel-tag som bedriftene plasserer på nettstedene sine for å tillate et nettannonse- eller publikumsmålingsselskap å hjelpe dem med å analysere annonsekampanjer og de generelle brukermønstrene til de som besøker nettstedene. Vi bruker web-signaler på noen av våre nettsteder. Bortsett fra slik det framgår av dette nettstedets personvernerklæring for Internett, verken selger vi, leier vi ut eller gir vi bort personlig identifiserbar informasjon til noen tredjepart som ikke har tilknytning uten din tillatelse.

 

C. Innlogging på nettserveren og IP-adresser

Med eller uten cookies/informasjonskapsler holder vårt nettsted en oversikt over brukerdata, som kildeadressen som en forespørsel om en side kommer fra (for eksempel IP-adresse, domenenavn), datoen og tidspunktet for forespørselen og den refererende nettsiden (hvis slik finnes) samt andre parametere i URL-en (for eksempel søkekriterier). Vi bruker disse dataene for bedre å forstå bruken av nettstedet på generelt grunnlag og å fastslå hvilke områder av nettstedet som brukeren foretrekker (for eksempel basert på antall besøk til disse områdene). Denne informasjonen lagres i loggfiler og brukes av oss til statistisk rapportering.

Overføring av kontroll

Det kan oppstå forhold der vi bestemmer oss for å reorganisere eller selge hele eller deler av vår virksomhet eller virksomhetsområde, inkludert informasjonsdatabaser og nettsteder gjennom salg, opphør, fusjon, oppkjøp eller andre former for overføring. Under slike forhold kan personlig identifiserbar informasjon bli delt med, solgt, overført, leid ut, lisensiert eller på annen måte bli gitt til eller gjort tilgjengelig av oss eller på våre vegne for faktiske eller potensielle parter til, og i forbindelse med den påtenkte transaksjonen (uten ditt samtykke eller uten noe ytterligere varsel til deg). Under slike omstendigheter vil vi søke skriftlig forsikring om at personlig identifiserbar informasjon som er sendt inn gjennom nettstedet vil bli beskyttet på en korrekt måte.

Lovmessige krav

Hvis du kontakter oss med tanke på dine opplevelser i forbindelse med bruk av våre produkter kan vi bruke informasjonen du gir oss når vi sender inn rapporter til U.S. Food and Drug Administration eller andre reguleringsmyndigheter i andre jurisdiksjoner og ellers slik det måtte bli pålagt oss ved lov eller offentlige revisjoner. Vi kan også bruke informasjonen for å ta kontakt med din helsefaglige ekspert for oppfølging med tanke på uventede hendelser som omfatter bruken av et eller flere av våre produkter. Du forstår at for å overholde lovens krav har vi ikke lov til å etterleve din forespørsel om å endre eller fjerne personlig identifiserbar informasjon som er oppgitt til oss av en helsefaglig ekspert eller en forbruker som gjelder negative hendelser eller reaksjoner som omfatter medisin, medisinske produkter eller medisinsk utstyr.

Rettshåndhevelse

I spesielle situasjoner kan vi bli avkrevd, gjennom rettslig pålegg eller andre juridiske eller regulatoriske prosesser, eller på annen måte slik det måtte kreves i lovs form, å avsløre personlig identifiserbar informasjon til rettshåndhevende myndigheter, domstolene eller reguleringsmyndigheter. Vi vil samarbeide som svar på slike forespørsler i samsvar med den regulatoriske eller juridiske prosessen og vil sette i verk alle rimelige tiltak for å sikre at den som forespør forstår den sensitive karakteren knyttet til all helserelatert personlig identifiserbar informasjon de mottar.

Retningslinjer for personvern som styrer lenkede nettsteder

Som en praktisk håndsrekning til våre besøkende inneholder nettstedet lenker til andre nettsteder som kan inneholde nyttig informasjon. Personvernerklæringen for Internett som er beskrevet her gjelder ikke din bruk av slike andre nettsteder. Før du bruker de lenkede nettstedene bør du lese gjennom personvernerklæringene for disse nettstedene for å forstå hvordan de bruker og beskytter personlig identifiserbar informasjon.

Endringer i vår personvernerklæring

Vi kan, når som helst, revidere denne personvernerklæringen for Internett ved å oppdatere dette innlegget. Du er bundet av alle slike revisjoner og bør derfor besøke denne siden med jevne mellomrom for å gå gjennom den mest aktuelle erklæringen.

Personvern for barn på Internett

Vårt nettsted er ikke tiltenkt brukt av barn under 13 år. Ingen under 13 kan oppgi personlig informasjon til eller på nettstedet. Vi samler ikke med forsett inn personlig informasjon fra barn under 13. Hvis du er under 13 må du ikke bruke eller oppgi noe informasjon på dette nettstedet eller på eller gjennom dets funksjoner/registrering på nettstedet, foreta kjøp gjennom nettstedet eller oppgi noe informasjon om deg selv til oss, inkludert navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse eller nettalias eller brukernavn du måtte bruke. Hvis vi forstår at vi har samlet inn eller mottatt personlig informasjon fra et barn under 13 uten verifisering av foreldrenes samtykke vil vi slette slik informasjon. Hvis du tror at vi kan ha informasjon fra eller om et barn under 13, ber vi deg kontakte oss på 800 30995 og be om Kundeservice.

Spørsmål

Hvis du har spørsmål om dette nettstedets personvernerklæring for Internett eller andre aspekter knyttet til personvern på vårt nettsted ber vi deg ta kontakt på 800 30995 og be om å få snakke med Kundeservice.

© 2014 ConvaTec Inc.